Redovništvo je život za Boga i za druge

“Dobar si Bože, imaš pravo kad želiš da i mi tvoja djeca, dobri budemo! Put savršenosti:…