Ljubav

”Ljubav otvara sve tamnice, zemaljskim rajem čini sve bolnice” U odnosu na bogoslovnu krepost ljubavi o.Gerard…

Molitvom grliti svijet

Obilno upotrebljavajući primjere iz života svetaca, o.Gerard tvrdi da je najbistriji znak žive vjere da volimo…

Ljubav prema bližnjemu

Isus je dao najbolji primjer, viseći na križu, kada je svojim raskriljenim rukama zagrlio sav svijet,…