Duh koji oživljuje

Prema planu priprave za ulazak u treće tisućljeće, sv. Ivan Pavao II je odredio da godina…

Život je duša tijela, a Duh Sveti život duše. Svaki poticaj Duha Svetoga, sigurno vodi u nebeski Raj!

Tijelo je bez duše prljavština, ali još je prljavija duša kad izbaci Duha Svetoga.

Duh Sveti – ljepota i život

Sva ljepota naravi je od Duha Svetoga. Vidiš li lijepo cvijeće, lijepu voćku, lijepo polje, hvali…

”Pokretač duhovnog života je Duh Sveti. Bez njega je duša trulo cvijeće, bez štovanja Duha Svetoga…