Isusa osuđuju na smrt

Na početku puta križa nailazimo na krivu osudu. Po toj krivoj osudi putuje naš najbolji Prijatelj…