sv. Ivan od Križa

«Po mojem znanju, nitko nije odlikovan kao «Odličan ljubimac križa» kao ovaj naš sv. otac… Na…