Duh koji oživljuje

Prema planu priprave za ulazak u treće tisućljeće, sv. Ivan Pavao II je odredio da godina…