“Duše su skupe kao Isusov život, a grijeh je najveća mana. Svi padamo, svi moramo ustati. Siguran lijek je sv. ispovijed.”

Dušni dan

“Čistilište je mjesto čekanja… Duše u čistilištu su duše koje goruće čekanje uživaju. Njihova je želja…