Svijet

Za vjernika laika uobičajen je i naziv  »kršćanin u svijetu«. U Bibliji pojam svijet ima pozitivno…