Molitva – ”skladište puno hrane, odijela, lijeka i oružja”

O. Gerard nam je u brojnim vlastoručnim zapisima ostavio mnoge zabilježbe o molitvi. U ovom prikazu predočit ćemo ono što je zapisao u rukopisu Blago duše. U jednom zapisu, u ovom rukopisu, molitvu je nazvao ”Skladištem punom hrane, odijela, lijeka i oružja”. Pokušajmo otkriti, u istom rukopisu, koji su ga razlozi naveli da molitvi da takvu definiciju.

114

Naš Sluga Božji, osim opće definicije molitve koju je našao kod drugih pisaca, koji molitvu definiraju ”Uzdignućem misli prema Bogu” , uključuje u sastavnicu molitve pojam ”osluškivanja Boga”, i piše:

”Slatko uživam kad Vaš govor slijedim”.

Molitvu naš SB poistovjećuje s ljubavlju :

”Tko ljubav želi najbolje moli”.

A kako bismo probudili ljubav, u molitvi treba promatrati Isusova djela ljubavi prema nama:

”Isusova su djela ljubavi žerava koja potiču na razmatranje kako bi se i u nama probudila vatra ljubavi”.

U sastavnice molitve ulazi prošnja:

”Životinje se brinu za potrebno deranjem a pametan kršćanin prošnjom i moljenjem” .

Lako je zaključiti iz ovih navoda da je molitva za o. Gerarda susret s jednom osobom, Isusom Kristom, razgovor s njime, srcem punim ljubavi, nadahnjujući se na Isusovu ljubav prema nama. To je konkretna ljubav Isusa Krista prema nama po djelima otkupljenja.

505_hDa bismo stupili u razgovor s Isusom, srcem punim ljubavi, o. Gerard nabraja duhovna raspoloženja molitelja koja su očito u dosljednosti s ljubavlju. To su prije svega vjera i poniznost. ”Lako molimo, naglašava SB, ako vjerujemo da nam je duša mala, gola, bosa, gladna, izranjena, zapušteno prosjače” . ”Tražimo Boga vjerom i kad ga nađemo ljubimo ga” . Ovi navodi kao da žele reći da upućuju na Isusovu prispodobu o farizeju i cariniku kako bismo slijedili ponašanje carinika a ne farizeja. Molitva farizeja je bila ohola, hvalisava a carinikova ponizna. U njoj carinik priznaje svoje duhovno simomaštvo i potrebu Božjeg milosrđa.

Osim toga, autentična molitva zahtijeva dosljednost života, koji je u skladu s evanđeljem: ”Tko hoće unutarnju molitvu zavoljeti, neće se Bogu iznevjeriti” . Jednako tako:

”Tko se odaje molitvi neka se prilagodi volji Božjoj.  U molitelju neka su želja i djelo jedno, neprestano zajedno, usuglašeno” .

Na koncu o. Gerard daje praktične upute kako bi se ostvarila molitva čiju nam je definiciju predstavio i uvjete označio. Potrebno je izabrati temu o kojoj želimo razgovarati s Bogom, s Isusom:

1) Treba se ”osloniti na koju istinu vjere” ;

2) paziti na ono što Bog govori;

3) upirati pogled na Isusa, jer ”samo pogled na Njega to je već slatki med. Osobito kad ne možemo razmišljati, kad smo u napasti… vazda na njega uputiti pogled” .

Zaključujući našu temu o molitvi postaje nam jasno zašto Gerard ističe da je ”Molitva skladište puno hrane, odijela, lijeka, oružja”. Molitva takvih sastavnica, kakvu nam Gerard predlaže, vrlo je jaka pred Bogom:

”Ona bi izbavila i sužnja pakla, kad bi pravda dopustila”.

Molitva je sve to jer ispunja dušu ljubavlju i razgovorom s Isusom Kristom i jer se temelji na vjeri, i ljubavi, na pouzdanju.

Dobro je zapitati se, u školi ovog našeg Božjega Sluge, kakva je naša molitva, kakva je naša vjera u plodove molitve, kakva nam je ljubav prema Isusu Kristu, kako bismo primili poticaje da bolje molimo, kako bi nas molitva okrijepila i ispunila, jer ”Isus je slatki med”.

Ante Stantić, OCD (Zvonik)

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: