Život je duša tijela, a Duh Sveti život duše. Svaki poticaj Duha Svetoga, sigurno vodi u nebeski Raj!

Izreke sv. Terezije od Isusa (Avilske)

Među spisima sv. Terezije Avilske pronađeni su i kraći spisi koje se prema tradiciji nazivaju opomene…

Život o.Gerarda: Djetinjstvo

Između Bajmoka i Žednika pruža se valovito tlo đurđinskih oranica po kojima su rasuti bunjevački salaši.…

Tijelo je bez duše prljavština, ali još je prljavija duša kad izbaci Duha Svetoga.

Rođenje djeteta po zagovoru o.Gerarda

Moja kćerka je u braku od 2006. godine i nije došlo do začeća. Liječnički pregledi nisu…