Srce Marijino

Što da reknemo o onom Srcu, koje je izabrano da bude početak života Svemogućega Boga? Od krvi, od Srca krvi Bl. Dj. Marije Bog je naumio postati Isus…

Pa kad je tako, onda zaista ne možemo dvoumiti o ljepoti Marijinog Srca.

Svako srce je toliko lijepo, kolika u njemu prebiva ljubav. U srcu Bl. Djevice je najveća ljubav. Jer nitko nije Boga volio, niti je mogao voliti, kao Bl. Djevica Marija…

Srce Bl, Djevice želi da kao što ona voli Boga, tako da ga svatko voli…

Mila je majka Bl. Dj. Marija toliko Boga voljela, da je pripravna bila svaki čas svoju krv do posljednje kapi proliti, samo da pokaže ljubav prema Bogu. Ta cijeli njezin život nije bio drugo, već život ljubavi…

Ona je osobito čekala Spasitelja svijeta, jer njezino ljubezno i čisto srce najbolje je vidjelo koliko je od potrebe da dođe Spasitelj svijeta.

Immaculate Heart of Mary

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: