Gerardovo 2014.

Pozivamo vas sve na 58. god. smrti Sluge Božjega o. Gerarda Tome Stantića, karmelićanina, koja će…