Život je duša tijela, a Duh Sveti život duše. Svaki poticaj Duha Svetoga, sigurno vodi u nebeski Raj!

Izreke sv. Terezije od Isusa (Avilske)

Među spisima sv. Terezije Avilske pronađeni su i kraći spisi koje se prema tradiciji nazivaju opomene…