Duh Sveti – ljepota i život

Sva ljepota naravi je od Duha Svetoga. Vidiš li lijepo cvijeće, lijepu voćku, lijepo polje, hvali…