sv. Josip Radnik

Providnost Božja odabrala je sv. Josipa za njadivnijeg čuvara Isusa i Majke Crkve, dakle i za…