Duh Sveti – ljepota i život

Sva ljepota naravi je od Duha Svetoga. Vidiš li lijepo cvijeće, lijepu voćku, lijepo polje, hvali…

Sveta Krunica

Sv. krunica je čudotvorno oružje, i tko se s tim brani taj će dično svoju borbu…

Budi volja tvoja

U psalmima se često ponavlja zahtjev: “Nauči me… Nauči nas!” Tako stoji: “Nauči me svojim stazama……

“Ljepota je zato da ju uživamo. Blažena Djevica je najveća ljepota, uživajmo ju”.

“Da jedan slikar i tisuću godina živi, te po cijelom svijetu putuje i uresno slika sve ljepote, ipak to ništa nije prema ljepoti drage Gospe.”

Blažena Djevica Marija, Isusova Majka i naša je majka. Bog zapovijeda da poštivamo svoju tjelesnu majku,…

sv. Josip Radnik

Providnost Božja odabrala je sv. Josipa za njadivnijeg čuvara Isusa i Majke Crkve, dakle i za…