Sretan Uskrs!!!

Sv. Pismo svjedoči Isusovo uskrsnuće. Sv. Pismo govori da je Isus uskrsnuo…

Isus je uskrsnuo, koji je na se uzeo čovječju narav, da u svemu bude sličan čovjeku, ali i zato da čovjek po mogućnosti u svemu bude sličan njemu.

Isus je uskrsnuo poslije muke da svaki čovjek promisli da samo poslije muke može sebi slavu postići.

O gledajte i pogledajte samo Isusa uskrsnulog. O kako je dično njegovo tijelo! O kao su lijepa mjesta svih njegovih rana na tijelu.

Svako je mjesto dično i slavno, svjetlo kao sunce kada najviše sja. Isus je uskrsnuo očevidno i sigurno.

Straža ga vidi svojim očima…

Ugledaj se u Isusa i njegovo slavno uskrsnuće. Nije moguće da se ne ganeš u srcu i odlučiš u sebi da ćeš cijeloga svoga života često misliti na Isusovo uskrsnuće ali i na svoje uskrsnuće.

Uskrsnut ću slavno, ali samo onda ako nasljedujem Isusov slavni život.

Evanđelje:

Iv 20, 1-9

Trebalo je da Isus ustane od mrvih.

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut.

Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob.

Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob.

Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob.

Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

fano-resurreccion-2014

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: