Isusa svlače

Evo mjesta raspeća Isusova. Križ mu skinu sa ramena. Kao psi mu odijelo trgaju i skidaju.…