“Dobro činimo, kad čitamo, još bolje kad se o tom razmatramo, još bolje kad se tako…

Borba je kršćaninov život na zemlji

U kontekstu dvaju svjetskih ratova Gerard piše: “Iskusili smo na vlastitoj koži da je rat strahovito…