Ljubav

”Ljubav otvara sve tamnice, zemaljskim rajem čini sve bolnice” U odnosu na bogoslovnu krepost ljubavi o.Gerard…