”Pokretač duhovnog života je Duh Sveti. Bez njega je duša trulo cvijeće, bez štovanja Duha Svetoga…