Gospodine stavi svoje riječi u naša usta!

Lk 21, 5-19 U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu kako ga resi divno…