Ljubav prema bližnjemu

Isus je dao najbolji primjer, viseći na križu, kada je svojim raskriljenim rukama zagrlio sav svijet,…