Disanje duše

“Molitva je disanje duše bez koje se sve milosti uguše… Tko moli, Boga voli, dušu izdovolji,…