Molitvom grliti svijet

Obilno upotrebljavajući primjere iz života svetaca, o.Gerard tvrdi da je najbistriji znak žive vjere da volimo…

Ljubav prema bližnjemu

Isus je dao najbolji primjer, viseći na križu, kada je svojim raskriljenim rukama zagrlio sav svijet,…

Vjera bez djela je mrtva

”Živa vjera nema mira dok svoju dušu ne odijeva: dok ne čini dobra djela! Osobito se…

Disanje duše

“Molitva je disanje duše bez koje se sve milosti uguše… Tko moli, Boga voli, dušu izdovolji,…

Video: Gerardovo 2013. Remete