Isusov Radio

”Isus je Riječ, RADIO nebeskog Oca; ja nek budem Isusov radio… Što bi Isus činio u…